Certifikovaný autoservis a správa firemných vozidiel
Rastislavova 2, Lužianky, 951 41 Nitra
info@cars-service.sk
Kontakt

CARS SERVICE

Je potrebné po výmene tlmičov nastaviť geometriu?
11. októbra 2023

Nastavenie geometrie sa najčastejšie vykonáva na vozidle po väčších opravách zavesenia alebo podvozku, napríklad po dopravnej nehode. Je to však postačujúce?

Kedy treba skontrolovať geometriu?

Neexistujú žiadne pevné pravidlá pre to, ako často by sa mala geometria zavesenia kontrolovať. Úplná kontrola sa vykonáva pri pravidelnej technickej prehliadke vozidla na STK. Pri nových vozidlách sa prvá, a navyše skôr povrchná, kontrola geometrie vykonáva 3 roky po tom, čo vozidlo opustilo showroom. Dodávatelia prístrojov na meranie geometrie upozorňujú, že by sa mala kontrolovať aspoň raz ročne. Podvozok a zavesenie automobilu sú vystavené neustálemu namáhaniu a pružné súčasti, ako sú silentbloky, sa deformujú. Čapy a kĺby sa opotrebovávajú a samotné gumové súčiastky časom menia svoje vlastnosti. To všetko vedie k tomu, že geometria zavesenia nie je pevne daná, ale v priebehu času sa mení, kým sa nezačne vymykať prijateľným toleranciám. To isté platí pre opravy zavesenia alebo výmenu jeho súčastí. Dobrým príkladom je vzpera McPherson. U mnohých automobilov je možné uhol natočenia kolesa nastaviť pomocou skrutiek, ktoré vzperu uchycujú k tehlici, zatiaľ čo horné uloženie je zodpovedné za nastavenie uhla osi riadenia a uhla odklonu. V prípade výmeny vzpery McPherson je nutné skrutky demontovať a namontovať nové. Premontovať zavesenie s novými komponentmi tak, aby sa jeho geometria vrátila do pôvodného nastavenia, je prakticky nemožné.

„Po každej inštalácii pružín alebo vzpier McPherson by malo nasledovať nastavenie geometrie, aby zavesenie fungovalo v optimálnych podmienkach z hľadiska komfortu a bezpečnosti jazdy. V opačnom prípade môže dôjsť k tomu, že sa vozidlo bude pri jazde správať nestabilne, a to aj napriek montáži nových tlmičov,“ hovorí Andrzej Wojciech Buczek, technický poradca spoločnosti IHR, ktorá je oficiálnym zástupcom značky BILSTEIN.

 

Prečo je zbiehavosť kolies taká dôležitá?

Hlavným parametrom, ktorý sa kontroluje pri nastavení geometrie, je zbiehavosť kolies. Tá určuje, či vozidlo ide rovno a či kolesá pri prejazde zákrutou nepreklzajú. Pokiaľ sa zbiehavosť líši od odporúčania výrobcu, dochádza pri jazde rovno k zvýšenému odporu, čo spôsobuje opotrebenie okrajov pneumatík. Naopak pri jazde v zákrute bude jedno z riadených kolies v neustálom preklzávaní, pretože sa nebude pohybovať po oblúku, čo vyplýva z Ackermanovho princípu. Tento princíp hovorí, že stredy kružníc, po ktorých sa pohybujú vnútorné a vonkajšie koleso riadenej nápravy, musia byť v rovnakom bode.

 

Pri jazde v zákrute sú riadené kolesá vychýlené z pozdĺžnej osi vozidla pod rôznymi uhlami (α ≠ β) a odvaľujú sa po kružniciach o rôznych polomeroch. Aby sa zabránilo preklzu, musia mať tieto kružnice stred v rovnakom bode „C“. Nesprávne nastavená zbiehavosť bude mať za následok, že jedno z kolies bude pri jazde v zákrute v neustálom preklzávaní.

 

Uhol natočenia rajdového čapu a uhol odklonu kolesa

Uhol natočenia rajdového čapu je uhol medzi osou nápravy a priamkou kolmou k povrchu vozovky prechádzajúcej stredom otáčania kolesa. Stabilita vozidla (najmä pri vysokých rýchlostiach) a uhol natočenia volantu závisí od správneho nastavenia uhla natočenia rajdového čapu. Uhol odklonu kolesa je uhol medzi priamkou kolmou k povrchu vozovky a rovinou symetrie kolesa. Tento parameter má zásadný význam pre životnosť pneumatík. Nesprávne nastavenie uhla odklonu má za následok zrýchlené opotrebenie vnútornej (záporný uhol) alebo vonkajší (kladný uhol) časti behúňa pneumatiky. Tieto dva uhly treba tiež overiť, pretože ich veľkosť sa môže po výmene vzpier McPherson zmeniť. Je to dané výrobnými toleranciami a montážnymi vôľami a, ako už bolo uvedené, možnosťou nastavenia uhla odklonu pomocou skrutiek s excentrickými podložkami, ktoré spájajú vzperu s tehlicou (uhol odklonu). Tiež uhol natočenia rajdového čapu sa môže zmeniť pri výmene horného ložiska vzpery.

 

Author: AnM
Journalist at MotoFocus.sk

Rozmýšľate nad servisom auta? Objednajte sa k nám do servisu