Certifikovaný autoservis a správa firemných vozidiel
Rastislavova 2, Lužianky, 951 41 Nitra
info@cars-service.sk
Kontakt

CARS SERVICE

Mali ste nehodu? Pozor! Zmena pravidiel pri opravách po nehodách!!
24. januára 2022

Mali ste nehodu v čase od 1.1.2022?

Proces opráv poškodených vozidiel prešiel obrovskými zmenami a my Vám prinášame krátky výber toho najdôležitejšieho.

 

AK STE MALI NEHODU, ČÍTAJTE POZORNE, PRETOŽE SA ZÁSADNÉ VECI MENIA.

Zmena pravidiel pri oprave motorového vozidla prešla veľkou reformou a každý náš zákazník by mal vedieť, čoho sa tie najzásadnejšie zmeny dotkli a ako postupovať po nehode, pretože nesprávny a nepreškolený servis Vás môže v konečnom dôsledku stáť až vyradenie vozidla z evidencie.
 

Dôležité na úvod.

Nie je servis ako servis a už smernica Európskej únie z roku 2014 upozorňuje na fakt, že nezávislé testy automobilov po nehode v mnohých prípadoch zaznamenali nedostatočnú kvalitu opravy. To môže prispievať v mnohých prípadoch k ďalších nehodám, či dokonca smrti posádky v budúcnosti. Preto sa v rámci regulácií a zvýšenia bezpečnosti začali presadzovať opatrenia, ktoré by takýmto ťahom mali zabrániť. Dnes po nehode poisťovňa obvykle odporúča vodičovi svoje zmluvné servisy, ktoré zodpovedajú za svoju prácu a zaručujú tak kvalitu, ktorú požaduje výrobca pri oprave vozidla po nehode.
Aby sa však zabezpečila kvalitná oprava nielen v partnerských servisoch, muselo dôjsť k sprísneniu podmienok opráv vozidiel po nehode, ak boli poškodené najmä bezpečnostné prvky vozidla.
 

Život máme len jeden a preto nie je priestor na chyby.

Je nesmierne dôležité vedieť na ktorých miestach a ktorou konkrétnou technológiou opravovať bezpečnostné časti vozidla tak, aby ste mu v budúcnosti mohli opäť plne dôverovať a využívať radosti z cestovania na 100%.

Ktoré sú to vlastne tie spomínané hlavné bezpečnostné časti vozidla?

  • zavesenie kolies
  • deformačné zóny
  • systémy airbagov
  • riadenie
  • brzdy

Vozidlo s poškodením ktorejkoľvek vyššie spomenutej časti môže opraviť len opravovňa, ktorá spĺňa predpísané podmienky výrobcu a bude postupovať podľa manuálov na danú opravu od výrobcu daného vozidla.
Uvedené platí od 1.1.2022 len pre kategóriu vozidiel M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1.1.2005

pre vozidlá staršie ako dátum 1.1.2005 tieto podmienky neplatia )

 

Čo sa stane s vozidlom, ktoré malo nehodu po 1.1.2022 a má poškodenú niektorú z hlavných bezpečnostných častí?

Takémuto vozidlu bude automaticky pozastavená prevádzka vozidla bez akéhokoľvek administratívneho procesu, a to podľa § 47 ods.2 písm. c) zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky vážne dopravné nehody sú vedené v evidencii dopravných nehôd ISDN ( informačný systém dopravných nehôd ), ktorý spravuje Policajný zbor Slovenskej republiky. Vozidlo bude mať automaticky pozastavenú prevádzku po každej vážnej dopravnej nehode ( vážna dopravná nehoda je každá dopravná nehoda, pri ktorej dôjde k poškodeniu jedného alebo viacerých bezpečnostných prvkov na vozidle spomenutých vyššie ), a to od okamihu jej vzniku až po opravu všetkých poškodených hlavných bezpečnostných prvkov na vozidle v opravovni a úspešnom absolvovaní TECHNICKEJ KONTROLY pravidelnej ( na STK ). Po oprave vozidla v oprávnenej opravovni ( hlavné bezpečnostné prvky vozidla ) a úspešnom absolvovaní technickej kontroly pravidelnej sa vozidlo môže opätovne používať bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke.
POZOR! Na účel absolvovania technickej kontroly môže vozidlo použiť cesty medzi miestom opravy ( opravovňou ) a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci ( rozumej STK najbližšia k opravovni ). Vodič takéhoto vozidla je povinný hodnoverným dôkazom preukázať kontrolným orgánom v cestnej premávke, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo používa výlučne na cestu medzi opravovňou a stanicou technickej kontroly.  U nás toto riešiť nemusíte, vieme technickú  kontrolu absolvovať za Vás (ak nás splnomocníte).

 

Čo musí zabezpečiť prevádzkovateľ vozidla po vážnej dopravnej nehode?

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré má pozastavenú prevádzku vozidla. Prevádzkovateľ vozidla je povinný takéto vozidlo nechať opraviť v rozsahu odstránenia vzniknutých chýb po vážnej dopravnej nehode len v autorizovanej alebo oprávnenej opravovni, ktorá spĺňa ustanovené podmienky.
Prevádzkovateľ nesmie takéto vozidlo používať skôr ako takéto vozidlo prejde technickou kontrolou na STK.
Vozidlo, ktoré nebude opravené v autorizovanej alebo oprávnenej opravovni v súlade s technickým predpisom výrobcu nebude hodnotené ako spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

 

Kto dohliada na správnosť opravy?

Kontrolu nad činnosťou autorizovanej alebo nezávislej oprávnenej opravovne vykonávajú v rámci štátneho odborného dozoru nasledovné inštitúcie:

  • okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, s pôsobnosťou na území okresu,
  • okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, s pôsobnosťou na území kraja a
  • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu, s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

 

Užitočné na záver.

Sme si vedomí obsiahlosťou všetkých týchto informácií aj napriek ich skrátenej verzii na našich stránkach, a preto sme Vám kedykoľvek k dispozícii s odborným poradenstvom na mailovej adrese info@cars-service.sk alebo na telefónnom čísle 0911 655 072

V prípade záujmu o celé znenie zákona, ktorý upravuje opravy vozidiel po vážnej dopravnej nehode, neváhajte a kliknite TU PRE JEHO STIAHNUTIE