Certifikovaný autoservis a správa firemných vozidiel
Rastislavova 2, Lužianky, 951 41 Nitra
info@cars-service.sk
Kontakt

CARS SERVICE

Oddnes sa zavádzajú zásadné zmeny, ktoré sa dotknú všetkých vodičov na Slovensku
13. júla 2022
  • Od 1. júla 2022 sa mení definícia dopravnej nehody
  • Okrem iného stanovuje, kedy je potrebné k nehode volať políciu

Na Slovensku je množstvo vodičov, ktorí najmä pri parkovaní nemajú šťastie a nakoniec si to odnesie cudzie auto. Doteraz bolo potrebné čakať na príchod policajta, aby bolo možné spísať poistnú udalosť. Od 1. júla tohto roku nastávajú v Zákone o cestnej premávke zmeny.Najnovšia novelizácia totiž prináša veľmi významnú zmenu. „Okrem iného, v paragrafe 64 stanovuje aj to, kedy je potrebné k nehode volať políciu,“ podotýka Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal.
 

Namiesto nehody škodová udalosť

Doposiaľ platilo, že ak škoda na vozidle či majetku neprekročí 3 990 eur, je považovaná za škodovú udalosť. Nad túto sumu však už išlo o dopravnú nehodu.Pri škodovej udalosti pritom nie je nutné volať políciu, ak sa účastníci dohodli na vinníkovi, nikto nebol zranený či usmrtený, nedošlo k úniku nebezpečných vecí,“ vysvetľuje Pavol Michalec.Od 1. júla 2022 však dochádza k zmene a síce akákoľvek udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výškusa nebude považovať za dopravnú nehoduale za škodovú udalosť.
„Uvedené však bude platiť len vtedy, ak sa jej účastníci dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody,“ poukazuje odborník.
 

Rýchlejšie riešenie

Zmena definície výrazne ušetrí účastníkom nehody čas, keďže nebudú musieť čakať na príchod polície, a zároveň sa tak výrazne skráti blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky.
„Od 1. júla 2022 sa tak už pri akomkoľvek strete alebo zrážke dvoch vozidiel netreba zaoberať predpokladanou výškou škody. Výhodou zmeny je, že určiť výšku škody na mieste je častokrát ťažké až nemožné,“ podotýka Pavol Michalec.

Samozrejme, predpokladom vzniku takejto škodovej udalosti je to, že sa účastníci dohodnú, kto je za nehodu zodpovedný. „Škodová udalosť sa rieši vyplnením správy o nehode aj bez prítomnosti polície. Ďalší postup riešia účastníci už priamo s poisťovňou vinníka,“ vysvetľuje.Pozor však, ak bol pri tejto udalosti niekto zranený alebo usmrtený, či došlo k úniku nebezpečných látok alebo sa poškodil verejný majetok vrátane cesty, vtedy je nevyhnutné zavolať políciu tak, ako doteraz.
Polícia zdôrazňuje, že zmeny platia len vtedy, ak účastníci neboli pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.
V takom prípade to účastníkom umožní vec vybaviť aj bez prítomnosti policajta na mieste, čím sa odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky do príchodu policajta,“ uvádza rezort vnútra.
Ak niektorý z účastníkov predsa len bude trvať na prítomnosti polície na mieste udalosti a policajt zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia ako v prípade dopravnej nehody so zranením.Nové pravidlá teda prispejú aj k zníženiu úrovne byrokracie na strane aktérov i štátnych orgánov. Obdobnú úpravu majú aj v Rakúsku a Maďarsku.

Zdroje: minv.sk, Polícia SR, Universal , StartitUP

Rozmýšľate nad servisom auta? Objednajte sa k nám do servisu